CELEBRACIÓ PATRONA 2021

El passat dia 15 de setembre 2021 vam celebrar la festa de la Parròquia amb la presència del bisbe auxiliar Excm. i Rvdm. Sr. Xavier Vilanova Pelissa acompanyat de 4 capellans. També varem gaudir de la presència de moltes persones de la parròquia.