Consell Pastoral Parroquial

Què fem?

Coordina i impulsa les tasques i activitats dels diferents grups.

Està format pel rector, els representants nomenats pels diferents grups i els membres de l’equip coordinador.

Quan ens trobem?

Es reuneix entre 4 i 6 cops l’any.

<< anterior

següent>>