INFORMACIÓ

Pàrroquia de la Mare de Déus dels Dolors

Carrer Begur núm 8, de Barcelona.

Telèfon: 93 431 38 40    /  646 98 89 19 /    mddolors22@arqbcn.cat

Rector: Mn. Wilson Muhire


Església oberta:

  • De dilluns a divendres: 17’30h a 21:00h
  • Dissabte: de 17’30h a 21:00h
  • Diumenge: de 10:30h a 14:30h

Misses:   

  • De dilluns a divendres: a les 20h.
  • Dissabte: a les 19h (missa familiar).
  • Diumenge: a les 11:30h (català) i a les 13h (castellano).

Confessions:  Mitja hora abans de cada Missa.

Rés del Sant RosariDe dilluns a divendres a les 19h.

Exposició del Santíssim Sagrament: Tots els dijous durant tot el dia: de les 9h a les 20h. 


Despatx Parroquial: Dimarts i divendres de 18h a 19:30h.

Bateig: es celebren cada dissabte.

Casaments: s’ha de sol·licitar, com a mínim,  amb tres mesos d’antelació. 


Vida Consagrada

Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor

Atenen l’educació cristiana dels infants des de l’acció educativa del Col·legi «Josep Tous», on evangelitzen infants, joves i families.

I, també, realitzen l’acció missionera al tercer món.


Assistència Social

Treballadores socials: Dilluns de 17:30h a 20:30h.

Orientació sociolaboral: Dijous de 17h a 20h.

Repartiment d’aliments: cada setmana, dimecres a la tarda de 17h a 20h.


Atenció Social

Alcohòlics Anònims: de dilluns a dissabte de 17:30h a 20:30h.

      Espai d’informació, suport a tota persona que ho necessiti i acompanyament per mantenir l’abstinència.

Al-Anon: dissabte de 19h a 21h.

     Oferim suport a qui conviu amb persones alcohòliques. Compartim les nostres experiències

Codependents Anònims (CODA): Dissabte de 18h a 20h.

     Dirigit a persones amb problemes de dependència afectiva i els familiars, on se’ls ajuda a millorar les relacions personals.

     Es treballa de manera grupal mitjançant els 12 passos.