Equip Coordinador

Què fem?

Depèn del Consell i, amb el rector, és responsable de la gestió, coordinació i animació de la Parròquia. Té de 4 a 6 membres.

Quan ens trobem?

Es reuneix, com a mínim, un cop al mes.

<< anterior

següent>>