Equip d’Economia

Què fem?

Vetlla per l’administració, la supervisió i la presentació dels comptes de la comunitat al Consell i l’Assemblea.

<< anterior